Om återvinningslösningar

En effektiv, nära och säker återvinningsplats

Tänk på att placera återvinningslösningen så att alla boende har ungefär lika långt. Kan exempel placeras vid utgången av fastigheten, nära parkeringsplatsen eller brevlådorna. Även när det gäller brandsäkerhet och byggregler är det inte nödvändigt att placera en återvinningslösning precis bredvid byggnaderna.

För tömning av avfall, kontakta, av kommunen godkänt avfallshanteringsföretag

Att tänka på vid planering och installation av återvinningslösning

  • Kommunala avfallsföreskrifter
  • Byggnormer, kontakta kommunen för ev lokala avvikelser
  • Brandsäkerhet: hur nära fastigheten får återvinningslösningen placeras
  • Storlek på behållarna i proportion till antal hushåll
  • De boendes önskemål om utseende och placering
  • Säkerhet

De som tömmer måste ha enkel åtkomst till behållarna

  • Kontakta kommunen för vilka säkerhetsavstånd som gäller

Tömning av underjords- och markbehållare

Lyftsäckar och lyftcontainer

Nostosäkkisäiliöt tyhjennys

  • Behållarna, lyftsäck eller lyftcontainer, töms med hjälp av en kranbil.
  • Kontakta din kommun för att säkerställa vilka som tillhandahåller denna tömningstjänst

Här finner du våra underjords- och markbehållare

Behöver du hjälp?